Skip to content

Anyah

MINIMALIST FORMULATIONS POWERED BY A FUTURE-FORWARD VISION

Од екстракција на суровината преку производствениот процес до неговата употреба и отстранување, Anyah избира да го минимизира ефектот на животната средина во текот на својот животен циклус. Процентот на CO2 заштеден од наодите на LCA е прикажан за секој производ.

Збор од anyah

Anyah е еколошка козметичка линија која е пријател на водата и екосистемот, која Ecolabel Europe ја потврди дека е направена со најмало можно влијание врз животната средина.

КРУЖНО ПАКУВАЊЕ ЗА ПОДОБАР СВЕТ

Anyah е еколошка козметичка линија која е пријател на водата и екосистемот, која Ecolabel Europe ја потврди дека е направена со најмало можно влијание врз животната средина.

XL Пакување

Anyah воведува дел од својата козметика во
поголем формат, нудејќи неколку алтернативи на диспензери од 100% рециклирана амбалажа.
Овие шишиња се идеални за тоалети и
претставуваат уште поеколошко решение.

mk_MKMK