Симокс врши увоз, извоз, продажба и дистрибуција на козметички производи и акцесоари за хотели и други објекти со слична намена. Со професионалниот однос и грижа, нашата цел е сатисфакција на клиентите со нашите производи како и задоволството на нивните гости.